Písomný test na skúšku typu S obsahuje 40 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným, dvoma, alebo troma bodmi.

Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je potrebné získať najmenej 80 % bodov t.j. minimálne 64 bodov. Maximálny počet bodov je 80.

STE PRIPRAVENÝ?

 

Ak áno, prosím najskôr vyplňte údaje nižšie, potom kliknite na "Začať test"

 

Váš email: (nepovinné)

Priezvisko:

Meno: