Prihlásenie na kurz SBS

Ukážky z našich vzdelávacích videí kurzov.

Testy sú určené len pre uchádzačov našich kurzov.            

 

TEST typu “S”

(Testy pre strážnikov a detektívov)

    Najnovšie testy platné od 01.01.2024

TESTY typu “P”

(Testy pre prevádzkovateľov bezpečnostných služieb)

    Najnovšie testy platné od 01.01.2024

TESTY typu “CIT”

(Testy pre cezhraničný prevoz €)

    Najnovšie testy (01.01.2024)