Písomný test na skúšku typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi.

Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je potrebné získať najmenej 80 % bodov t.j. minimálne 40 bodov. Maximálny počet bodov je 50.

STE PRIPRAVENÝ?

 

Ak áno, prosím najskôr vyplňte údaje nižšie, potom kliknite na "Začať test"

 

Váš email: (nepovinné)

Priezvisko:

Meno: