Písomný test na skúšku typu P obsahuje 50 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Čas na vypracovanie písomného testu je 50 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným, dvoma alebo troma bodmi.

Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu P je potrebné získať najmenej 90 % bodov t.j. minimálne 81 bodov. Maximálny počet bodov je 90.

 

STE PRIPRAVENÝ?

 

Ak áno, prosím najskôr vyplňte údaje nižšie, potom kliknite na "Začať test"

 

Váš email: (nepovinné)

Priezvisko:

Meno: