Písomný test na skúšku typu CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným alebo dvoma bodmi.

Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu CIT je potrebné získať najmenej 90 % bodov t.j. minimálne 45 bodov. Maximálny počet bodov je 50.

STE PRIPRAVENÝ?

 

Ak áno, prosím najskôr vyplňte údaje nižšie, potom kliknite na "Začať test"

 

Váš email: (nepovinné)

Priezvisko:

Meno: